BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

EU_BGOP_header_visualisation

 

На 26-ти Юни 2020 година „ДО БГ“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за  преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Основната цел е Осигуряване на оперативен капитал за  българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места Проектът BG16RFOP002-2.073-1653-C01  Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е на обща стойност 5 000,00 лева. Размерът на европейското финансиране е размер на 4250,00 лева и национално финансиране в размер 750,00 лева. Период на  изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 26.06.2020 година. Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Екипът на „До БГ“  ЕООД

Покажи картата