Изработка на сайт за ЗБУТ

zbut

ДОБГ разработи новия уеб сайт за Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) .

Наше дело е концепцията, дизайна и програмирането на уеб сайта, като за администриране
на съдържанието (текст и картинки) в уеб сайта, клиентите от служба по трудова медицина ( СТМ ) към „МЕДИК КОНСУЛТИНГ” ООД  използват content
management системата DOBG CMS.

В оптимизацията на сайта са използвани както онсайт, така и оффсайт похвати с цел
повишаване качеството на сайта в търсенето в GOOGLE.

Използвана технология: HTML5, CSS3, PHP, MySQL, Javascript, jQuery, XML, JSON, SEO
Година на създаване: 2015
Описания: Дистанционно Обучение по ЗБУТ за Годишно Потвърждаване пред Камарата на Строителите. Координатор по Безопасност и Здраве. Длъжностно Лице по Безопасност и Здраве.
Статус: Активен
Клиент: „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД
Адрес: https://zbut.bg/
Покажи картата